เคทีซีส่งต่อคอมฯ จากพี่สู่น้อง ผู้พิการทางสายตา โรงเรียนธรรมิกวิทยา

โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ไปลงโปรแกรมเสียงและอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป