ปรัชญาของชีวิต ข้อคิดดีๆ เติมกำลังใจ

ความอดทน คือ เพื่อนสนิทของสติปัญญา พรสวรรค์ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ คือ การที่เราสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ .. ปรัชญา(ของชีวิต) ข้อคิดดีๆ