วิธีตัดผมหน้าม้า ให้เข้ากับรูปหน้า

วิธีตัดผมหน้าม้า ให้เข้ากับรูปหน้า

เคล็ดลับดูแลผมหน้าม้า 1. หมั่นเล็มผมหน้าม้าให้ได้รูปทรงและระดับอยู่เสมอ 2. สำหรับม้าปัดข้าง อาจต้องใช้แว็กซ์หรือสเปรย์ (แบบอยู่ทรงเป็นธรรมชาติ)