ปลาที่อยู่ในแม่น้ำ จะอยู่ในทะเลได้ไหม?

เคยคิดเล่นๆ กันมั้ยคะว่า ถ้าปลาน้ำจิดไปอยู่ทะเล หรือปลาในทะเลมาอยู่ในแม่น้ำบ้าง มันจะสามารถอยู่ได้มั้ย? ปลาที่อยู่ในแม่น้ำ จะอยู่ในทะเลได้ไหม?