เรื่องควรรู้ ! ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ไม่ควรถ่ายด้านหลังบัตร

อันตรายนะ ขอเตือน ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ไม่ควรถ่ายด้านหลังบัตร หากข้อมูลหน้าบัตรประชาชนหลุดก็จะเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย ยิ่งถ้าข้อมูล Laser ID หลุดไปยิ่งอันตรายเป็นทวีคูณ เหมือนเลขบัตรเครดิตหลุดไปพร้อมกับ CVV หลังบัตร
ทำอย่างไรเมื่อลืมบัตรประชาชน

ทำอย่างไรเมื่อลืมบัตรประชาชน และกำลังจะขึ้นเครื่องบิน (เดินทางในประเทศ)

ทำอย่างไรเมื่อลืมบัตรประชาชน และกำลังจะขึ้นเครื่องบิน สามารถใช้ Passport ใช้แทนได้ แต่ปกติบินในประเทศ ไม่ค่อยมีคนยื่นพาสปอร์ต
ความเป็นมาของ บัตรประชาชน ID Card

ความเป็นมาของ บัตรประชาชน – บัตรประจำตัวประชาชน ID Card

ความเป็นมาของ บัตรประชาชน ในปี พ.ศ. 2486 รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ออกกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะครั้งแรก
ความหมายของ 13 ตัวเลข บนบัตรประชาชน

ไขข้อสงสัย ความหมายของ 13 ตัวเลข บนบัตรประชาชน หมายถึงอะไรบ้าง

ตัวเลข 13 หลักที่กล่าวข้างต้น อันเป็นเลขประจำตัวประชาชนของแต่ละคนนี้ แม้จะมิใช่ตัวเลขที่เราต้องใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน ความหมายของ 13 ตัวเลข บนบัตรประชาชน
วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาบัตรประชาชน แบบถูกต้อง

วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาบัตรประชาชน แบบถูกต้อง – รู้ไว้ไม่เป็นหนี้

วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาบัตรประชาชน แบบถูกต้อง ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อ และเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร ระบุวันเดือนปีให้ชัดเจน