การบริจาคร่างกาย อวัยวะ ดวงตา

การบริจาคร่างกาย อวัยวะ ดวงตา มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ? รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การบริจาคร่างกาย อวัยวะ ดวงตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานนีศาลาแดง ออกประตู 5 แต่การบริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตานี้ต้องไปติดต่อทีละตึก ทีละแผนก