273 บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ พร้อมไฟล์เสียง เอาไปเลย!!

ภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดๆ นะคะ อาทิ หมวดสำหรับการพูดทั่วๆ ไป, บทสนทนาเกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ เป็นต้น