ความลับของความสุข - คำนินทา ปล่อยวาง การเรียนรู้ ประสบการณ์

ความลับของความสุข – คำนินทา ปล่อยวาง การเรียนรู้ ประสบการณ์

ความลับของความสุข - มองต่ำเราเหลือ - มองเหนือเราขาด การคิดบวกไม่ได้เป็นการหลอกตัวเอง แต่เป็นการให้กำลังใจตัวเอง มีสติ