ความลับของความสุข | คำนินทา ปล่อยวาง การเรียนรู้ ประสบการณ์

มองต่ำเราเหลือ - มองเหนือเราขาด การคิดบวกไม่ได้เป็นการหลอกตัวเอง แต่เป็นการให้กำลังใจตัวเอง มีสติ ในขณะที่ทุกข์กำลังดำเนินอยู่ คำนินทา เป็นเพียงลมผ่านปากเท่านั้น ถ้าเราไม่เก็บมาใส่ใจ มันก็คือลมธรรมดา