5 เรื่องสำคัญที่นักโฆษณา และสายโปรดักชันต้องรู้ จากงาน Creativities Unfold 2023

5 เรื่องสำคัญที่นักโฆษณา และสายโปรดักชันต้องรู้ จงอย่ากลัวที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แม้แต่การฉีกขนบ ความเชื่อแบบเดิม คิมูระ กล่าวว่า ความเชื่อของแต่ละประเทศ