25 ปรากฏการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้า ที่ถูกถ่ายโดยนักบิน

25 ปรากฏการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้า ที่ถูกถ่ายโดยนักบิน

น่าหวาดเสียวอะไรเช่นนี้ 25 ปรากฏการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้า ที่ถูกถ่ายโดยนักบิน จากนักบินชาวเอกวาดอร์ที่มีชื่อว่า "Santiago Borja Lopez"