ชื่อขึ้นต้นภาษาอังกฤษ บอกความหมายอะไรได้บ้าง

ชื่อขึ้นต้นภาษาอังกฤษ บอกความหมายอะไรได้บ้าง

A..แม้จะกังวลใจแต่คุณก็วางท่าทีสงบ ควบคุมตัวเองได้ดี โดยที่คนอื่นไม่รู้เลยสักนิด B..ระวังตัวเสมอเวลาพบเจอผู้คนใหม่ ๆ