การเกณฑ์ทหาร วิธีผ่อนผัน - รวม 10 คำถามยอดฮิตสำหรับชายไทย

ข้อควรรู้ การเกณฑ์ทหาร วิธีผ่อนผัน – รวม 10 คำถามยอดฮิตสำหรับชายไทย

การผ่อนผันเพื่อศึกษาต่อ สามารถผ่อนผันได้ให้ศึกษาที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาโท และจนถึงอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์เท่านั้น การเกณฑ์ทหาร วิธีผ่อนผัน