ทรงผมนักเรียน ความเป็นมา และเหตุผลสำคัญ ที่ไม่ควรมีกฎทรงผมนักเรียน

ประเทศไทยรับทรงผมทรงนักเรียนทั้งเครื่องแบบต่างๆ จากญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในช่วงสงครามนั้นเกิดเหาระบาดมาก