สถานีรถไฟญี่ปุ่น ธรรมชาติกับความสมัยใหม่ที่อยู่ร่วมกันได้

สวยงาม ไม่ทำลายธรรมชาติ สถานีรถไฟญี่ปุ่น ที่มีต้นไม้ใหญ่อายุกว่า 700 ปี ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางสถานีรถไฟ