23 ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ที่สำคัญๆ รู้ไว้ก่อนสมัครงาน !

23 ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ที่สำคัญๆ รู้ไว้ก่อนสมัครงาน !

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน บัณฑิตใหม่ควรรู้ ชื่อตำแหน่งงาน สำคัญต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง มาอ่านกันค่ะ