อย่าตัดสินอะไร ด้วยเหตุผลตัวเอง เพียงด้านเดียว

อย่าตัดสินอะไร ด้วยเหตุผลตัวเอง เพียงด้านเดียว – เรียนรู้ชีวิต ข้อคิดสอนใจ

จงอย่าใช้เหตุผลของเธอ ตัดสินความหมายในสิ่งที่เธอเห็น โดยที่ไม่รับฟังเหตุผลจากอีกฝ่ายหนึ่งให้ดีเสียก่อน เรื่องที่เราไม่ชอบ บางครั้งก็จำเป็นต้องรู้ไว้บ้าง อย่าตัดสินอะไร ด้วยเหตุผลตัวเอง เพียงด้านเดียว