พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.10

เปิดให้ดาวน์โหลด พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.10 เป็นสิริมงคล (ภาพพระราชทาน)

กรมประชาสัมพันธ์ อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.10 เผยแพร่ผ่าน www.prd.go.th ภาพพระราชทาน