ดอกทิวลิป ชื่อ King Bhumibol

ดอกทิวลิป ชื่อ King Bhumibol – จากความประทับใจ ของเกษตรกรชาวดัตช์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อดอกทิวลิป ชื่อ King Bhumibol