สมัยอยุธยา หญิงคบชู้ มีบทลงโทษอะไร

สมัยอยุธยา หญิงคบชู้ มีบทลงโทษอะไร นอกจาก “ให้ม้าชำเรา”

สมัยอยุธยา หญิงคบชู้ มีบทลงโทษอะไร - ถ้าออเจ้าคบชู้ ข้าจักเลือกวิธีลงโทษออเจ้าได้หลายวิธี ข้าจักเลือกวิธี ให้ออเจ้าถูกประหาร หรือ ขายออเจ้าเป็นทาส หรือ ขายให้ซ่องชำเราบุรุษ