ชาโครงการหลวง ชุดพิเศษ 9 ในดวงใจ อีกหนึ่งสิ่งดีๆ ที่พ่อหลวงฝากไว้คนไทย

โดยที่มาของชาชุดนี้ก็คือ เมื่อตอนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสร็จไปทรงช่วยแก้ปัญหาให้ทำชาวเขาเผ่าต่างๆ พระองค์มิได้แค่ช่วยอย่างเดียว ชาโครงการหลวง