จุดอ่อน-จุดแข็งของ 12 ราศี

ราศีเมถุน ขาดความมุ่งมั่นและไม่อดทนไม่มีความหนักแน่น ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตน เป็นคนเบื่อง่าย ขาดความจริงจังทั้งที่เป็นคนมีความทะยาน