ไอเดียการสร้างตัวละคร ธานอส

ไอเดียการสร้างตัวละคร ธานอส – จิม สตาร์ลิน คิดค้นได้ระหว่างที่เรียนจิตวิทยา

ไอเดียการสร้างตัวละคร ธานอส  (Thanos) ในภาพยนตร์ Avengers : Infinity War มหาวายร้ายตัวสีม่วงรูปร่างอัปลักษณ์