เรื่องชวนรู้ก่อนดื่ม จิน คืออะไร ต่างจากวอดก้าอย่างไร?

สำหรับนักดื่มคงจะคุ้นเคยกันดีกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกก็คือ จิน - จิน ต่างจาก ว้อดก้า อย่างไร