พระอาทิตย์ทรงกลด ความรู้และความเชื่อของคนไทย

พระอาทิตย์ทรงกลด ความรู้และความเชื่อของคนไทย

มักเกิดขึ้นในช่วง 10 โมงเช้า ถึงเที่ยง ปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถคาดการณ์การเกิดล่วงหน้าได้ แต่ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย พบได้มากในปีที่มีฝนหลงฤดู