คำว่า คะ ค่ะ นะคะ เขียนและใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

เขียนคำว่า คะ, ค่ะ, นะคะ, แซว เขียนและใช้อย่างไร ให้ถูกต้อง

เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลัก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมาก คำว่า คะ ค่ะ นะคะ