กลอนรักหวานซึ้ง ภาษาอังกฤษ (มีคำแปลภาษาไทย)

ไม่แปลกที่บางคู่อาจทะเลาะกันทั้งวัน Not strange if you see some of them have all day long with quarrel. ไม่แปลกที่บางคู่อาจหวานให้แก่กันได้ทั้งวัน Not strange if you see some of them always sweet…