6 ข้อเท็จจริง ทางประวัติศาสตร์ ที่ยังคงถูก “บิดเบือน” จนถึงทุกวันนี้!!

เปิดความคิดและใจของคุณให้กว้างเอาไว้ เพราะ สิ่งที่รู้มามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้ อย่างเรื่องทางประวัติศาสตร์