“อุดมคติ” จุดกำเนิด “เบียร์ในฝัน” กับพื้นที่ของนักสร้างสรรค์ แบบฉบับเฉพาะตัว

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกวัฒนธรรมในโลก และ “เบียร์” ก็เป็นหนึ่งในประเภทเครื่องดื่ม “อุดมคติ” จุดกำเนิด “เบียร์ในฝัน” กับพื้นที่ของนักสร้างสรรค์แบบฉบับเฉพาะตัว