เมื่อเจอคนเห็นแก่ตัว เราโดนเอาเปรียบ ทำอย่างไรดี?

เมื่อเจอคนเห็นแก่ตัว เราโดนเอาเปรียบ ทำอย่างไรดี?

เมื่อเจอคนเห็นแก่ตัว เราโดนเอาเปรียบ ทำอย่างไรดี? คนประเภทนี้ ถ้าอยู่ห่างได้ ก็ให้อยู่ห่าง ถ้าไม่สามารถอยู่ห่างได้ จำเป็นต้องอยู่ใกล้ ก็พยายามไม่สนทนาด้วย สนทนาแต่น้อยๆ ก็พอ เพราะว่า อยู่ใกล้คนประเภทนี้ ไม่เท่าทุนก็ขาดทุน