กฎหมายเกี่ยวกับผู้พิการ

กฎหมายไกลตัวคนทั่วไป แต่ใกล้ตัวผู้พิการ – ทำงานอื่นได้ไม่จำเป็นต้องขายแต่สลากฯ

ผู้พิการไม่จำเป็นต้องคู่กับการขายสลากกินแบ่งเสมอไป กฎหมายเกี่ยวกับผู้พิการ ผู้พิการไม่จำเป็นต้องคู่กับการขายสลากกินแบ่งเสมอไป

ความฝันไม่มีวันพิการ ปีที่ 3 มอบโอกาสทางอาชีพให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | มูลนิธิเวชดุสิต

ผ่านการผลิตและจัดทำ Adaptive Clothing หรือ เสื้อผ้าดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่ขาดแคลนทั่วประเทศ