11 ข้อห้าม ที่เราไม่ควรทำในวันเลือกตั้ง

11 ข้อห้าม ที่เราไม่ควรทำในวันเลือกตั้ง – ฝ่าฝืนระวังโทษทั้งจำทั้งปรับ

ระวัง! กันให้ดี นอกจากเราจะต้องระวังเรื่องการออกไปสิทธิให้ทันเวลาแล้ว 11 ข้อห้าม ที่เราไม่ควรทำในวันเลือกตั้ง ระวังโทษทั้งจำทั้งปรับ