ความจริงของ ข้อคิดในวันที่พ่อไม่อยู่ ที่เขียนในวันที่ 15 ต.ค. 59 บทความนี้เขียนโดย คุณพศิน

บทความนี้เป็นบทความที่ผมเขียนขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เพื่อมุ่งหวังให้ข้อคิดเพื่อนๆ ในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง และเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อ ในหลวง ร.9