ชวนออเจ้าทั้งหลาย…กินขนมหวานที่ ท้าวทองกีบม้า (ราชินีแห่งขนมไทย) คิดค้นขึ้น

จากประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ท้าวทองกีบม้าได้เข้าทำงานในห้องเครื่อง รับหน้าที่ดูแลและจัดหาอาหารหวานส่งเข้าพระราชวัง ซึ่งได้สร้างสรรค์และดัดแปลงอาหารหวานจากสูตรของโปรตุเกสและญี่ปุ่น