มีเสน่ห์ตรงรอยยิ้ม เข่ง จุฑามาศ สมาชิก BNK48

มีเสน่ห์ตรงรอยยิ้ม เข่ง จุฑามาศ สมาชิก BNK48

เข่ง จุฑามาศ สมาชิก BNK 48 จุดเด่นของเธอคือ เวลายิ้มแล้วโลกสดใส มีลักยิ้มทำให้แก้มบุ๋มถือเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ถูกใจเหล่าโอตะสุด ๆ