ลายมือก้นหอย ลายที่ปลายนิ้ว - ดูดวงจากลายมือ

ลายมือก้นหอย ลายที่ปลายนิ้ว – ดูดวงจากลายมือ

ลายมือก้นหอย เป็นเครื่องหมายที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากต่อการจดจำ ก้นหอยจะเกิดขึ้นเป็นลักษณะเลข ๑ ลายมือ ก้นหอย