กำหนดวัน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

กำหนดวัน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 วันที่ 25-29 ต.ค.60

กำหนดวัน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โดยวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดของการพระราชพิธี