จิม ทอมป์สัน บุกงานสถาปนิก 66

จิม ทอมป์สัน ขนทัพผลิตภัณฑ์ผ้าตกแต่งบ้าน ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ บุกงานสถาปนิก 66

จิม ทอมป์สัน บุกงานสถาปนิก 66 ครั้งแรก ขนทัพผลิตภัณฑ์ผ้าตกแต่งบ้าน ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ คอนเซ็ปต์ The Perfect Blending