พระอัจฉริยภาพด้านการบิน ในหลวง ร.10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เจ้าแห่งฟ้า พระอัจฉริยภาพ ด้านการบิน

สนพระราชหฤทัยด้านอากาศยาน และการบินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงทุ่มเทฝึกการบินแบบต่างๆ และตั้งพระราชหฤทัยเพื่อจะพัฒนากองทัพอากาศ