“กลุ่มพลังเหนือ เชียงใหม่” สุดประทับใจการเป็น “ผู้ให้” ได้กลายเป็น “ผู้รับ”

กลุ่มพลังเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการ เยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคมฯ โดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” (สสย.) จับมือร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆ ทำกิจกรรมให้น้องๆ ที่สถานเด็กกำพร้า เชียงใหม่