เคล็ดลับเก็บเงิน ตั้งแต่เดือนแรกของการทำงาน

เคล็ดลับเก็บเงิน ตั้งแต่เดือนแรกของการทำงาน

ทำงาน 3 ปีแรกอย่าเพิ่งมีบัตรเครดิต ซื้อ LTF และ RMF ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ฝากประจำทุกเดือน เคล็ดลับเก็บเงิน ตั้งแต่เดือนแรกของการทำงาน