กระปุกออมสิน ตามรอยพ่อ

โครงการ ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2 มีกระปุกออมสิน 3 แบบ – โดย รพ.ศิริราช

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2 มีกระปุกออมสิน 3 แบบ – โดย รพ.ศิริราช

โครงการ “ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2” ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) กลับมาอีกครั้ง ที่ชวนคนไทย สานต่อการให้ สร้างวินัยการออม ตามรอยพระราชจริยวัตร “กษัตริย์นักออม” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการเป็น “นักออมเพื่อให้

โครงการ ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2

นำเงินออมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พระราชปณิธานสุดท้ายของพระองค์เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

โดยในปีนี้ได้ร่วมมือกับองค์กรจิตอาสาอย่าง ธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงกิจกรรมดีๆ นี้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  ทั้งจากสาขาที่กระจายอยู่ใน 77 จังหวัด รวมทั้งร่วมลงทะเบียน ผ่าน www.savingforgiving.com ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561

เงื่อนไขการสมัคร

คือ 1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อแลกรับกระปุกได้ไม่เกิน 3 กระปุก โดยไม่ซ้ำแบบ

เงินออมของคุณช่วยสมทบทุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

มีกระปุกออมสิน 3 แบบ กล้อง รถจี๊ป โทรศัพท์สื่อสาร

บรรจุในกล่องน่ารัก

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. เพื่อสานต่อพระราชปณิธานแห่งการให้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลังสุดท้าย

3. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของการเสด็จสู่สวรรคาลัย ที่ทรงมีพระราชจริยวัตรที่เป็นแบบอย่างของการออม และพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตที่พอเพียงแก่ประชาชน

แนวคิดโครงการ

ความพร้อมในการบริจาคของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน การสะสมวันละนิดด้วยการออม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน ประกอบกับการออมเป็นวินัยทางการเงินที่ควรได้รับรณรงค์ให้เป็นพื้นฐานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง กระปุกออมสิน #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ คอลเลคชั่นพิเศษถือเป็นสัญลักษณ์การออม ที่เป็นของที่ระลึกแห่งความทรงจำเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบจำลองอุปกรณ์และของทรงงาน 3 แบบ คือ กล้องถ่ายรูป พระราชพาหนะทรงงาน และวิทยุสื่อสาร

ขั้นตอนการสมัคร  โครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

ขั้นตอนการสมัคร โครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

ที่อยู่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เบอร์ติดต่อ 02-419-1983

บทความแนะนำ