วันนี้ในอดีต: 18 มี.ค. ไฟฟ้าดับทั่วไทยและนานที่สุดเท่าที่เคยมีมา

18 มีนาคม พ.ศ. 2521 ในอดีต ประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศไทย (Blackout)  ซึ่งหมายถึง การเกิดไฟฟ้าดับในวงกว้าง ครอบคลุมพื้นที่เป็นจังหวัด เป็นภาค (Partial Blackout) หรือทั้งประเทศ อาจเกิดเป็นระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงจนถึงเป็นวัน…