พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

พาทัวร์พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ของ ศ. วราพร สุรวดี ผู้ล่วงลับ

Home / เรื่องทั่วไป / พาทัวร์พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ของ ศ. วราพร สุรวดี ผู้ล่วงลับ

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวมุมมองใหม่ในบางกอก ได้จัดตั้งขึ้นตามความตั้งใจของ อาจาร์ยวราพร สุรวดี (ผู้ล่วงลับ) ซึ่งอาจารย์อยากจะจัดบ้าน และทรัพย์สิน มรดกที่ได้จากมารดาให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา อาทิ บ้านเรือน บรรยากาศ สิ่งของเครื่องใช้ของคนสมัยก่อน อยากรู้มาดูที่นี่ได้เลย

tghn

เมื่ออาจารย์วราพรจัดสิ่งของได้ทำเรื่องยกบ้านหลังนี้ให้เป็นสมบัติของกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครก็ได้จัดทำบ้านดังกล่าว ให้เป็นโครงการนำร่องสนองนโยบายการมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของแต่ละเขต โดยรูปแบบการจัดแสดงเป็นอาคารและวัตถุซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้งานจริง

โต๊ะกินข้าวที่สามารถขยายความยาวได้

er

เครื่องมือแพทย์ในสมัยก่อน

gnm

ผลงานศิลปะสวยๆ

hnm

เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดยเอกชน อาจารย์ เคยเปิดรับบริจาคเงิน 10 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินที่ติดกับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เนื่องจากเจ้าของที่ดินมีแผนสร้างตึกสูง 8 ชั้น ซึ่งจะบดบังทัศนียภาพของพิพิธภัณฑ์ และเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารหลายหลัง โดยนำเงินส่วนตัวมัดจำแล้ว 30 ล้านบาท จนกระทั่งโลกโซเชียลมีเดียได้ช่วยเหลือจนสามารถระดมทุนได้เงินครบ 10 ล้านบาทภายในเวลาอันรวดเร็ว

การจัดแสดงภายในอาคารหลังที่ 3

jm,

โต๊ะเครื่องแป้งแบบมีกระจกสามบาน

rfg

โถส้วมสมัยโบราณ

rtg

ชุมชนนานาชาติที่อาศัยอยู่ในเขตบางรัก

sdc

จำลองห้องครัวในสมัยก่อนมาให้ชม

sdx

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 1 ใน 27 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 273 ซอยเจริญกรุง 43 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

ภาพจาก www.manager.com