instagram ไอจี

จุดจบสายแคปฯ Instagram ฟีเจอร์ใหม่ แจ้งเตือนเมื่อคนแคป Story ของเรา

Home / เรื่องทั่วไป / จุดจบสายแคปฯ Instagram ฟีเจอร์ใหม่ แจ้งเตือนเมื่อคนแคป Story ของเรา

เพิ่งเห็นฟีเจอร์นี้ในไอจี หรืออินสตาแกรม วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) .. เรียกได้เลยว่าจุดจบสายแคป เพราะไอจีมันจะบอกเลยว่า มีคนมาแคปหน้าจอของคุณจะ ซึ่งตรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราไปแคป Story ค่ะ

ไอจี แจ้งเตือนเมื่อคนแคปฯ สตอรี่

เมื่อเราไป Capture หน้าจอ สตอรี่ (Story) ของใคร
ระบบของไอจีจะแจ้งเตือนแบบนี้

Instagram ฟีเจอร์ใหม่

ภาพหน้าจอใน Stories

ครั้งถัดไปที่คุณจับภาพหน้าจอหรือบันทึก หน้าจอ บุคคลที่โพสต์เรื่องราวจะเห็นการ ดำเนินการดังกล่าว

แจ้งเตือนภาษาอังกฤษ

Screenshots in Stories

Next time you take a screenshot or screen recording, the person who posted the story will be able to see.

ส่วนเจ้าของไอจีก็จะมีระบบแจ้งว่า ใครมาแคปฯ ไป

สัญลักษณ์แบบนี้ล่ะ ที่จะบอกว่า คนนี้แคปเจอร์หน้าจอเราไป

สัญลักษณ์แบบนี้ล่ะ ที่จะบอกว่า คนนี้แคปเจอร์หน้าจอเราไป

* จะอยู่ด้านหลังชื่อคนนั้นนะคะ

สัญลักษณ์แบบนี้ล่ะ ที่จะบอกว่า คนนี้แคปเจอร์หน้าจอเราไป

ค้นหา * หากต้องการดูว่าใครถ่ายภาพหน้าจอ หรือบันทึกหน้าจอ เรื่องราวของคุณ

แต่การแคปฯ รูปทั่วๆ ไป ก็ไม่เห็นแจ้งเตือนนะคะ

น่าจะแจ้งเตือนกับสตอรี่เท่านั้น

…..

ฟีเจอร์ใหม่ของอินสตาแกรม ที่จะแจ้งเตือนเจ้าของอินสตาแกรม เมื่อมีคนมาแคปฯ หน้าจอเรา

จุดจบสายแคปฯ ที่แท้ทรู

แนะนำ