รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากปกหนังสือ

Home / Picpost / รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากปกหนังสือ

พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย แต่ไม่มีวันไหนไม่นึกถึง ภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น ทั้งภาพใหม่เก่า เราได้แต่เก็บไว้ในดวงใจ รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากปกหนังสือต่างๆ  ในช่วงเดือน ต.ค-พ.ย. 2559

พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากปกหนังสือต่างๆ

cbook01

เลาะ issue 19 : Nov 2016
http://www.mbookstore.com/book-read/9311

New)108 issue 571 : Nov 2016

New)108 issue 571 : Nov 2016
http://www.mbookstore.com/book-read/9350

cbook02

I-TEL issue 17 : Nov 2016
http://www.mbookstore.com/book-read/9299

TAMAGO issue 73 : Nov 2016

TAMAGO issue 73 : Nov 2016
http://www.mbookstore.com/book-read/9324

M Society issue 26 : Nov 2016

M Society issue 26 : Nov 2016
http://www.mbookstore.com/book-read/9320

Weekend issue 101 : Nov 2016

Weekend issue 101 : Nov 2016
นิตยสาร Weekend ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
http://www.mbookstore.com/book-read/9345

BaNANA issue 35 : Nov 2016

BaNANA issue 35 : Nov 2016
http://www.mbookstore.com/book-read/9349

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ครองราชย์ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 — 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
บรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
รัชกาล 70 ปี 126 วัน

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระพุทธรูปปางอภัยมุทรา พุทธลักษ

ลายพระอภิไธย

ลายเซ็นในหลวง ร9

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย