กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้ | ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้ | ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์

เปิดตัวโครงการ “กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้” เชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย ทางหมายเลข *948*4848*100# กดโทรออก บริจาคครั้งละ 100 บาท เข้าโครงการ “กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย”

โครงการ “กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย”

สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ใน “อาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์การดูแลรักษาผู้สูงวัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย ยกระดับสังคมไทยสู่ความยั่งยืน