บริจาคเลือด

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ รวมพลัง รวมใจ

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ รวมพลัง รวมใจ

บลูพอร์ต หัวหิน เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ รวมพลัง รวมใจ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ รวมพลัง รวมใจ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเป็น “พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย” ทรงมีพระราชดำรัสถึงผู้บริจาคโลหิตว่า

“การบริจาคโลหิตว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้ว ได้ช่วยให้คนรอดตายไว้ได้มาก
แม้มีเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้ หากไม่มีคนใจกุศลเช่นนี้
การบริจาคโลหิตดูโดยเผินๆ ก็น่ากลัว อันตราย
แต่ที่จริงแล้วไม่มีอันตราย มีแต่ประโยชน์แก่ผู้ให้และผู้รับ
ให้ช่วยกันบริจาคโลหิตเป็นประจำ ไม่ใช้เพียงแต่บริจาคเฉพาะครั้งนี้เท่านั้น”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2507 ณ ศาลาผกาภิรมย์ พระราชวังดุสิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จัดโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ รวมพลัง รวมใจ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ร่วมใจทำดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธานบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในขณะนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีจำนวนโลหิตในคลังเหลือน้อย ซึ่งไม่เพียงพอกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นรับโลหิตทั่วประเทศ ยังคงขาดแคลนโลหิตในทุกๆหมู่โลหิต และหมู่โลหิตที่มีความต้องการเป็นพิเศษ คือ หมู่โลหิตหายาก หรือ RH-negative โดยส่วนใหญ่เป็นกรุ๊ปเลือดของชาวต่างชาติ ซึ่งจะพบในคนไทยเพียง 0.3 % หรือ 1,000 คน จะพบเพียง 3 คนเท่านั้น

โครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความจำเป็นของการจัดหาโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อต้องการรณรงค์และเชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิต โดยเน้นการบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

มาร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ รวมพลัง รวมใจ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ บริเวณ Blú Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

MHeart สายโลหิต สายใจ รวมพลัง รวมใจ

jjj