สินเชื่อบ้าน

เช็กลิสต์ 6 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เช็กลิสต์ 6 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย

การซื้อบ้านเป็นก้าวสำคัญในชีวิตที่หลายคนใฝ่ฝัน แต่การขอสินเชื่อบ้านก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่หลายคนกังวล เพราะหากไม่เตรียมตัวให้ดีอาจทำให้กู้ไม่ผ่านได้ วันนี้ เราจึงจะมาแนะนำ 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย !

เช็กลิสต์ 6 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย

1. รู้ความสามารถในการผ่อนชำระ

สิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อบ้าน คือ ความสามารถในการผ่อนชำระของเรา โดยธนาคารจะพิจารณาจากรายได้ต่อเดือนและภาระหนี้สินทั้งหมดที่เรามี โดยสูตรการคำนวณคร่าว ๆ คือ

ภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) = (ยอดผ่อนชำระทุกเดือน / รายได้ต่อเดือน) x 100%

โดยปกติแล้ว ธนาคารจะพิจารณาให้ DSR ไม่เกิน 40% โดยหาก DSR ของเราเกิน 40% แสดงว่าเรามีภาระหนี้สินค่อนข้างสูง ธนาคารอาจพิจารณาให้วงเงินกู้น้อยลงหรืออาจไม่อนุมัติสินเชื่อให้เราเลยก็ได้

2. ศึกษาคุณสมบัติของผู้กู้

แต่ละธนาคารจะมีเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อบ้านที่แตกต่างกันไป โดยหลัก ๆ แล้วธนาคารจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้กู้ ดังนี้

 • อายุของผู้กู้ โดยทั่วไปธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้ไม่เกิน 65 ปี
 • อาชีพของผู้กู้ ธนาคารจะพิจารณาจากความมั่นคงของอาชีพ
 • รายได้ของผู้กู้ ธนาคารจะพิจารณาจากความสามารถในการผ่อนชำระ
 • ประวัติทางการเงินของผู้กู้ ธนาคารจะพิจารณาจากประวัติการชำระหนี้
 • สถานะทางการเงินของผู้กู้ ธนาคารจะพิจารณาจากสถานะทางการเงินโดยรวม

 3. เลือกธนาคารที่ใช่

ก่อนยื่นขอสินเชื่อบ้านควรศึกษาเปรียบเทียบสินเชื่อของธนาคารต่าง ๆ ให้ดีก่อน เพื่อเลือกธนาคารที่เหมาะกับเรามากที่สุด โดยควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และโปรโมชัน เป็นต้น

 4. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

เมื่อเลือกธนาคารได้แล้ว ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด โดยเอกสารที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อบ้านโดยทั่วไปมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เช่น เงินปันผล เงินค่าเช่า เป็นต้น

5. เตรียมตัวสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะนัดสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ โดยควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ เช่น ตอบคำถามเกี่ยวกับรายได้และภาระหนี้สินได้อย่างมั่นใจ

6.ผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านแล้ว ควรผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอตามกำหนด เพื่อให้มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ ควรติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งล่วงหน้า

ทั้งนี้ การขอสินเชื่อบ้านไม่ใช่เรื่องยาก หากเราเตรียมตัวให้พร้อมและศึกษาข้อมูลให้ดี โอกาสที่จะกู้ผ่านก็จะมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การซื้อบ้านเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิต ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ เพื่อจะได้เป็นเจ้าของบ้านในฝันอย่างคุ้มค่า