ระบบการจัดการพลังงาน

ระบบการจัดการพลังงาน ตัวช่วยขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรม

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ระบบการจัดการพลังงาน ตัวช่วยขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรม

ในยุคปัจจุบัน พลังงานมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการช่วยลดต้นทุน ส่งผลให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยในขณะเดียวกัน ระบบการจัดการพลังงาน เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

ระบบการจัดการพลังงาน คืออะไร?

ระบบการจัดการพลังงาน เป็นระบบที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถติดตาม วิเคราะห์ และควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาสาเหตุของการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง และแนะนำแนวทางการปรับปรุง

ประโยชน์ของระบบการจัดการพลังงาน

สำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสหกรรม ระบบการจัดการพลังงานถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก เพราะหากมองถึงผลลัพธ์ในระยะยาวแล้ว จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะมีการจัดการด้านพลังงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ธุรกิจของคุณก็จะได้รับประโยชน์เหล่านี้

1. ลดต้นทุนการผลิต

การจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้พลังงาน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดยเฉลี่ยแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้พลังงานได้ 5-10%

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เมื่อโรงงานสามารถลดต้นทุนในด้านการผลิตได้แล้ว ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันได้มากขึ้น สามารถนำเสนอสินค้าและบริการในราคาที่คู่แข่งยังไม่สามารถทำได้ ทำให้เราอาจเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภคจะคิดถึงเป็นรายแรกๆ

3. รักษาสิ่งแวดล้อม

การลดการใช้พลังงานจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อน จึงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

4. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ระบบการจัดการพลังงานช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถระบุและแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น

5. เพิ่มความปลอดภัย

ระบบการจัดการพลังงานบางระบบ สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างระบบการจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงานภายในโรงงานอุตสหกรรมมีหลากหลายรูปแบบ โดยในปัจจุบันมีระบบที่ได้รับความนิยม ดังนี้

 • ระบบวัดค่าพลังงาน เป็นระบบวัดค่าการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน ผู้ใช้สามารถติดตามการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์
 • ระบบควบคุมอุณหภูมิ เป็นระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงงาน ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ และควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ เป็นระบบไฟส่องสว่างที่สามารถควบคุมแสงสว่างได้ ผู้ใช้สามารถเปิดปิดไฟ ปรับระดับความสว่าง และตั้งเวลาเปิดปิดไฟได้
 • ระบบมอเตอร์อัจฉริยะ เป็นระบบมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วและแรงบิดได้ ผู้ใช้สามารถปรับการทำงานของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การติดตั้งระบบสำหรับช่วยจัดการด้านพลังงาน

หากผู้ประกอบการต้องการให้จัดสรรระบบพลังงานให้มีประสิทธิภาพ อาจจะต้องมาพิจารณาถึงเรื่องเหล่านี้ก่อนการติดตั้งระบบ คือ

 • งบประมาณ
 • ขนาดของโรงงาน
 • ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้
 • พฤติกรรมการใช้พลังงาน
 • เทคโนโลยีที่รองรับ

ข้อควรระวัง

 • ระบบการจัดการพลังงานบางระบบมีราคาค่อนข้างสูง
 • การติดตั้งระบบบางระบบอาจต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญ
 • ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบจัดการพลังงานก่อนตัดสินใจซื้อ