MONO NEXT ร่วมโครงการแยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / MONO NEXT ร่วมโครงการแยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) รับมอบจุด Drop Point จาก คุณจันทิมา สุรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในฐานะพันธมิตร เพื่อเข้าร่วม “โครงการแยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี”

โครงการแยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี

จัดโดย เครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand ร่วมกับ บริษัท แซดเชฟ จำกัด, YOU เทิร์น Platform by GC, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทย์ศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ และ งานสิ่งแวดล้อม สำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันก่อน

บทความแนะนำ